بر اساس برند پاد سیستم

بر اساس ویژگی پاد سیستم

  • پاد ماد (دستگاه های دو کاره)
  • قلمی | Pen Pod
  • دارای نمایشگر | LED Panel