بر اساس برند پاد یکبار مصرف

بر اساس تعداد پاف

 • 1000 تا 2000 پاف
 • 2000 تا 3000 پاف
 • 3000 تا 4000 پاف
 • 4000 تا 5000 پاف
 • 5000 تا 6000 پاف
 • 6000 تا 7000 پاف
 • 7000 تا 8000 پاف
 • 8000 تا 9000 پاف
 • 12000 پاف

بر اساس طعم پایه

 • آدامس و آبنبات
 • خنک
 • میوه ای
 • نوشیدنی
 • تنباکویی
 • دسر